185 rocznica Powstania listopadowego

Dziś obchodzimy 185 rocznicę wybuchu Powstania listopadowego. Było ono efektem spisku w Szkole Podchorążych Piechoty, na czele którego stał Piotr Wysocki. W nocy 29 listopada 1830 roku podchorążowie z pomocą mieszkańców Warszawy zdobyli Arsenał. Sejm Królestwa Polskiego ogłosił powstanie narodowe, a jego dyktatorem mianowano generała Józefa Chłopickiego. Do armii powstańczej dołączali liczni ochotnicy, jednak prawdziwe działania zbrojne nadeszły dopiero w lutym 1831 roku. Powstańcy wygrali z wojskami rosyjskimi w bitwach pod Stoczkiem, Grochowem, Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami. Niestety kolejny już naczelny wódz powstania Jan Skrzynecki zmarnował te wygrane. Do decydującej konfrontacji wojsk polskich i rosyjskich doszło 26 maja 1831 roku pod Ostrołęką. Powstańcy przegrali i od tego momentu zaczął się upadek powstania. Rosjanie rozpoczęli szturm na Warszawę. Bohaterem tych tragicznych wydarzeń był generał Józef Sowiński – legendarny obrońca reduty na Woli.

powstanielistopadowe

„Olszynka Grochowska” obraz Wojciecha Kossaka

Komentowanie jest wyłączone