Blamaż miejskich programów zmniejszających zadłużenie najemców

Zadłużenie wolskich lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wynosi 87 mln złotych. Nie płaci prawie 7,5 tysiąca najemców. To często ludzie biedni o skomplikowanej sytuacji życiowej. Ich zaległości muszą pokrywać inni lokatorzy, którzy systematycznie płacą czynsz. Urząd m.st. Warszawy aby odzyskać choć część swoich należności wprowadził dwie możliwości spłaty zadłużenia. Pierwszym z nich jest możliwość spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego, czyli odpracowanie swoich długów. W zamian za prace lub usługi najemcy mogą zmniejszyć swój dług wobec Miasta. W ciągu ponad 2 lat istnienia tej możliwości, na Woli do ZGN wpłynęły zaledwie 4 (0,0005%) wnioski o odpracowanie należności. 2 już zostały rozpatrzone negatywnie, 2 są w trakcie.

Moje zapytanie i odpowiedź w sprawie odpracowania długów

Kolejną możliwością zlikwidowania swojego zadłużenia, a dla Miasta odzyskania swoich pieniędzy jest umorzenie części długów. Nie jest to sprawiedliwe w stosunku do najemców, którzy płacą regularnie. Umorzenie może nastąpić w dwóch wariantach: spłacając od razu 30% umarzane jest 70% zadłużenia lub spłacając przez kilka lat 50%, drugie 50% ulega umorzeniu. W I wariancie wniosek złożyło 439 zadłużonych najemców, ale tylko 41 czyli co dziesiąty spłacił dług. Miasto odzyskało 277 tysięcy złotych.  II wariant wybrało 554 najemców. Ciekawe ilu z nich wywiąże się ze swoich zobowiązań?

Moje zapytanie i odpowiedź w sprawie umorzenia długów

Ogrodowa 56 - jeden z wielu budynków komunalnych na Woli

Ogrodowa 56 – jeden z wielu budynków komunalnych na Woli

Komentowanie jest wyłączone