Lokale w zasobach ZGN Wola

Zasoby mieszkaniowe wolskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami są największe w całej Warszawie. Obejmują one lokale w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy i mieszkania w budynkach np. wspólnotowych. Wg odpowiedzi na moje zapytanie łącznie jest ich 14 009. Moje zapytanie i odpowiedź o lokale ZGN Wola Najwięcej – prawie 6 000 …

Czytaj dalej

Kiedy remont ulicy Obozowej?

Remont torowiska i jezdni na ulicy Obozowej to temat, o którym mieszkańcy Koła słyszą już od kilku lat. Wg początkowych planów remont ulicy powinien już dawno się skończyć. W zeszłym roku wykonany został tylko niewielki fragment na Młynowie. Na początku stycznia 2018 zapytałem się kiedy planowany jest remont na odcinku od …

Czytaj dalej

Moje moduły z patronami ulic – Eustachy Tyszkiewicz

Jednym z mniej znanych patronów ulic na Woli jest Eustachy Tyszkiewicz, który ma swoją ulicę na Młynowie. Hrabia Tyszkiewicz to XIX – wieczny badacz historii ziem białoruskich i litewskich. W Wilnie założył Komisję Archeologiczną i Muzeum Starożytności. O jego ogromnym dorobku w dziedzinie historii świadczy honorowe członkostwo w Instytucie Archeologicznym …

Czytaj dalej

„Milion drzew dla Warszawy” kolejne puste hasło warszawskiego Ratusza

„Milion drzew dla Warszawy” miał być programem nasadzeń drzew, okazał się kolejną niezrealizowaną obietnicą Platformy Obywatelskiej. Po blisko 3 latach od kiedy rozpoczęto medialne pompowanie tego przedsięwzięcia, programu wciąż nie ma. Wystosowałem zapytanie, w którym poprosiłem o udostępnienie programu, zapytałem się o jego ramy czasowe, liczbę drzew itp. Z odpowiedzi …

Czytaj dalej

Budowa metra na Woli

Na Woli trwa największa inwestycja realizowana obecnie w Warszawie – budowa metra. By sprawdzić czy prace postępują zgodnie z harmonogramem budowy, czy nie ma opóźnień, napisałem w tej sprawie zapytanie. Po półtora miesiąca od złożenia zapytania (dokładnie 47 dni) otrzymałem informację, że prace postępują zgodnie z harmonogramem, nie ma opóźnień. Zakończenie prac (do …

Czytaj dalej

Interwencje Straży Miejskiej na Woli

Straż Miejska to służba, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Warszawie. Strażnicy podejmują wiele różnorodnych interwencji. W zapytaniu poprosiłem o przedstawienie danych liczbowych o działaniach Straży Miejskiej na terenie Woli. Większość interwencji dotyczy niewłaściwego parkowania pojazdów, porządku publicznego i spraw komunalnych. Łącznie w 2017 roku na Woli …

Czytaj dalej

Dekomunizacja na Woli – PPR w Kolonii Wawelberga

Kolonia Wawelberga, blok przy Górczewskiej 15 to kolejny adres na mapie Woli, w którym dokonała się dekomunizacja przestrzeni publicznej. Podobno (słyszałem na ten temat różne informacje) w tym domu założono w 1942 roku wolski komitet Polskiej Partii Robotniczej. To wydarzenie przypominała tablica wmurowana na elewacji budynku. PPR powstała na polecenie …

Czytaj dalej

Ile osób mieszka na Woli?

Wola jest jedną z najludniejszych dzielnic Warszawy. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w pod koniec 2016 roku Warszawa liczyła 1 753 977 mieszkańców. Na Woli mieszkało 138 508 osób. Urząd Dzielnicy Wola nie posiada informacji o dokładnej liczbie osób zamieszkałych, tylko o osobach zameldowanych. Pod koniec roku 2017 zameldowanych było …

Czytaj dalej

Moje moduły z patronami ulic – Rodzina Kluczyńskich

Ulica Rodziny Kluczyńskich to mała uliczka na Młynowie łącząca Płocką z Tyszkiewicza. Na ścianie bloku przy Płockiej 44 zamontowany został moduł z informacją historyczną o patronach ulicy. Kluczyńscy to ród filantropów, którzy przekazywali miastu swoje parcele na terenie Młynowa pod rozbudowę Warszawy. Podczas wojny ukrywali i ratowali Żydów.

Podsumowanie mojej działalności radnego w roku 2017

Koniec roku to czas podsumowań. Chciałbym więc podsumować swoją działalność w ciągu minionych 12 miesięcy. Podobnie jak w latach poprzednich sporo ze 147 interpelacji i zapytań złożonych w 2017 roku dotyczyło zieleni, napraw infrastruktury i polityki historycznej. Zieleń miejska: W miejscach, które wskazałem posadzono blisko 60 nowych drzew, zasadzone zostały …

Czytaj dalej