Moje moduły z patronami ulic – Rodzina Kluczyńskich

Ulica Rodziny Kluczyńskich to mała uliczka na Młynowie łącząca Płocką z Tyszkiewicza. Na ścianie bloku przy Płockiej 44 zamontowany został moduł z informacją historyczną o patronach ulicy. Kluczyńscy to ród filantropów, którzy przekazywali miastu swoje parcele na terenie Młynowa pod rozbudowę Warszawy. Podczas wojny ukrywali i ratowali Żydów.

Podsumowanie mojej działalności radnego w roku 2017

Koniec roku to czas podsumowań. Chciałbym więc podsumować swoją działalność w ciągu minionych 12 miesięcy. Podobnie jak w latach poprzednich sporo ze 147 interpelacji i zapytań złożonych w 2017 roku dotyczyło zieleni, napraw infrastruktury i polityki historycznej. Zieleń miejska: W miejscach, które wskazałem posadzono blisko 60 nowych drzew, zasadzone zostały …

Czytaj dalej

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Wola

12 grudnia 2017 roku odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Dzielnicy Wola. Jak zawsze opiniowaliśmy przesunięcia budżetowe. Tym, które najbardziej mnie interesowało było przesunięcie związane z opóźnieniem budowy ulicy Szańcowej. Obecnie zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji, ale na finalne utwardzenie nawierzchni trzeba jeszcze poczekać. Ciekawym punktem …

Czytaj dalej

Renowacja pomnika Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski jest patronem osiedla robotniczego powstałego z inicjatywy Towarzystwa Osiedli Robotniczych w 1935 roku i domu kultury przy Obozowej. Przed tą placówką stoi odsłonięty w 1984 roku pomnik pisarza autorstwa Wiesława Müldnera – Nieckowskiego. Zarówno popiersie jak i cokół były strasznie brudne więc złożyłem interpelację o renowację pomnika. Mój …

Czytaj dalej

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Wola

Chyba najciekawszymi punktami wczorajszej Sesji były te dotyczące zmian dokumentów planistycznych. Opiniowaliśmy zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic Muzeum Powstania Warszawskiego. W projekcie nowego planu chodzi o to aby móc skomunikować muzeum z ulicą Towarową. Duże zainteresowanie zwiedzaniem powoduje blokowanie ulicy Przyokopowej, na której parkują autokary. Wcześniej problemu nie było …

Czytaj dalej

Nasadzenia drzew na Komisji Ochrony Środowiska

Głównym tematem wczorajszego posiedzenia Komisji Sportu, Rekreacji i Ochrony Środowiska były tegoroczne nasadzenia drzew i krzewów dokonywane przez Zarząd Zieleni, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i Wydział Ochrony Środowiska. Zaproszeni przedstawiciele ww. jednostek przedstawili informację ile drzew, jakich gatunków i w jakich lokalizacjach zostało posadzonych wiosną lub zostanie posadzone do końca tego …

Czytaj dalej

Moje moduły z patronami ulic – Kajetan Garbiński

Kajetana Garbińskiego to mała uliczka na Ulrychowie. Na budynku nr 3 Zarząd Dróg Miejskich zamontował tablicę z historią patrona. Kajetan Garbiński to matematyk i działacz społeczny. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w powstaniu listopadowym, sprawował wtedy Urząd Ministra Oświecenia Narodowego.

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Wola

Wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola. Głównym punktem w porządku obrad było zaopiniowanie projektu przyszłorocznego budżetu. Z racji tego, że zawsze wszystkie sprawy budżetowe omawiane są wcześniej na komisjach, na sesji nie usłyszeliśmy od Burmistrza niczego nowego. Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość głosował przeciwko pozytywnej opinii dla projektu …

Czytaj dalej

Zaniedbana strona o zabytkach Woli

www.przewodnik.wola.waw.pl to strona poświęcona zabytkom i historii Woli. Administrowana jest przez Urząd Dzielnicy. Niestety zamiast być wizytówką dzielnicy, witryną, która może być dla internautów źródłem wiedzy o bogatej historii Woli, jest nieaktualna, nieuporządkowana, a informacje często z błędami podane są w mało atrakcyjnej wizualnie formie. Złożyłem w tej sprawie interpelację na …

Czytaj dalej

Dekomunizacja na Woli – demontaż tablicy KPP

Nie tylko obecnie, ale i przed wojną w Polsce działały partie polityczne, których celem była utrata przez Polskę niepodległości. Jedną z nich była Komunistyczna Partia Polski. O jej antypolskim charakterze świadczy fakt iż już w 1919 roku została przez polskie władze zdelegalizowana. Jej członkowie wykonywali rozkazy płynące z ZSRS, a …

Czytaj dalej