Kadencja 2014 – 2018

Moją pierwszą kadencję w wolskim samorządzie uznaję za bardzo udaną. Zrealizowałem wiele spraw. Oto niektóre z nich:

Zieleń miejska:
Wskazywałem nowe lokalizacje nasadzeń drzew. Do tej pory posadzono w nich około 160 roślin. Zgłaszałem też uschnięte, niebezpieczne drzewa, które są wycinane i w ich miejscu sadzone nowe. Po moich interpelacjach usuwano chwasty z kwietników i rośliny inwazyjne, obsadzono również krzewami skarpy przy stawie na Moczydle. Wyczyszczono i przygotowano ponad 70 zaniedbanych skrzynek lęgowych dla ptaków.

Porządek i bezpieczeństwo:
Po moich zgłoszeniach zrealizowano ponad 50 spraw związanych z likwidacją dzikich składowisk odpadów, naprawami niedziałających latarni, zepsutych ławek, utworzeniem miejsc parkingowych i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W kilkunastu szkołach wprowadzono zbiórkę zużytych baterii. Poddano renowacji miejsca pamięci i pomniki np. Stefana Żeromskiego czy kapliczkę przy Parku gen. Sowińskiego.

Ulica Szańcowa:
Za największe osiągnięcie uważam budowę ulicy Szańcowej. Była to jedna z ostatnich nieutwardzonych ulic na Woli. Konieczność utwardzenia jezdni wskazałem na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości w 2015 roku. Dziś, 3  lata później budowa została zakończona. Woda opadowa spływa do studzienek na środku jezdni. Nawierzchnia zrobiona jest z kostki bauma.

Naprawy i remonty:
Około 100 zgłoszonych i zrealizowanych napraw znaków drogowych, dziur w drogach, ubytków kostki w chodnikach, brakujących, pokruszonych krawężników, niebezpiecznych schodów czy ruszających się płyt chodnikowych. Dzięki moim staraniom w 2015 roku udrożniono kratki ściekowe w ulicach w Starym Zasobie na Kole, a pod koniec 2016 roku wyremontowano  zapadnięte schody w Parku Moczydło.

Przez 4 lata złożyłem dokładnie 777 interpelacji i zapytań.

Moje interpelacje i zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej

Komentowanie jest wyłączone