IV Sesja Rady Dzielnicy Wola

19 lutego 2019 dokończona została przerwana przed miesiącem III Sesja Rady Dzielnicy i odbyła się IV. Na początku, po 4 miesiącach od wyborów zatwierdzone zostały wszystkie komisje, w których będą pracować radni. Jestem członkiem 3 komisji. W Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, a także w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji funkcję wiceprzewodniczącego. Pracuję również w Komisji Budżetu i Inwestycji. IV sesję tej kadencji rozpoczęliśmy od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego niedawno premiera Jana Olszewskiego. Do porządku obrad klub PiS zaproponował dodatkowy punkt dotyczący powtórzenia stanowiska Rady Dzielnicy sprzed 7 miesięcy dotyczącego sprzeciwu wobec planów zwężenia ulicy Górczewskiej. Wtedy sprzeciw wyrazili radni zarówno Platformy Obywatelskiej jak i Prawa i Sprawiedliwości. Dziś, kiedy do odtworzenia ulicy po zbudowaniu metra jest coraz bliżej, wolska Platforma się łamie pod naciskiem Ratusza i nie występuje już tak zdecydowanie przeciwko absurdalnemu pomysłowi zwężeniu poszerzonej kilkanaście lat temu ulicy. Nie zdziwię się jak niedługo ogłoszą, że zwężanie ulic to dobre rozwiązanie. Nasz wniosek został odrzucony. Ważnym i ciekawym punktem (zgłoszonym przez klub PiS) było przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji mieszkańców nieruchomości przy ulicy Piaskowej 9. Latem zeszłego roku, ekspertyza budowlana wskazała na ryzyko katastrofy budowlanej i 145 rodzin musiało opuścić ten budynek. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około 100 już przeprowadziło się do nowych lokali, blisko 40 zaakceptowało lokal zaproponowany przez Wydział Zasobów Lokalowych. Wg badań w budynku można przeprowadzić remont. Burmistrz zapowiada, że może to się stać w ciągu kilkunastu miesięcy. Zarząd dzielnicy przedstawił też informację o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ustawa nakłada na samorząd obowiązek przesłania dotychczasowym użytkownikom wieczystym nieruchomości mieszkalnych zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego ich nieruchomości we własność. Obowiązek ten należy spełnić w 2019 roku. Na Woli jest około 36000 użytkowników wieczystych. Wynika zatem, że aby wyrobić się w 2019 roku Urząd Dzielnicy Wola powinien wysyłać 100 zaświadczeń dziennie (zaczynając wysyłkę od 1 stycznia). Na razie zostało wysłanych 0 zaświadczeń. Na sesji złożyłem też kilkanaście interpelacji i zapytań m.in. o użytkowanie wieczyste, wydane decyzje o warunkach zabudowy dla terenu Sarmaty, upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych przez Urząd Dzielnicy Wola, a także kilka zapytań o realizację programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Komentowanie jest wyłączone