IV Sesja Rady Dzielnicy Wola

10 marca odbyła się IV Sesja Rady Dzielnicy Wola. Do ważniejszych punktów porządku obrad należało m.in. zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej. Plan został zaopiniowany pozytywnie. Następnie przyjęliśmy nowy regulamin pracy Komisji Mieszkaniowej. To zasługa naszych radnych, którzy w niej pracują. Od teraz o wpisaniu mieszkańca na listę oczekujących na lokal socjalny nie będzie decydować opinia urzędnika lub przewodniczącego komisji tylko decyzja ta będzie podejmowana w głosowaniu. Uchwalony został plan kontroli, które w 2015 roku przeprowadzi Komisja Rewizyjna. Na mój wniosek zbadany zostanie Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Wola pod kątem zgodności działania z przepisami prawa. Na koniec sesji radni mają możliwość złożenia interpelacji i zapytań. Postanowiłem z mównicy zapytać się, dlaczego na moją interpelację w sprawie oświetlenia skweru za Wojewódzkim urzędem Pracy otrzymałem odpowiedź odmowną, natomiast radna Platformy Obywatelskiej dostała odpowiedź, że skwer można oświetlić.

Treść mojej interpelacji

Komentowanie jest wyłączone