Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości – rozbudowa Szpitala Wolskiego

Ostatnia Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości była poświęcona przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego. Dla tego obszaru obowiązuje od 2014 roku plan miejscowy, ale wskaźniki zabudowy nie pozwalają na rozbudowę szpitala. Plan należy zmienić (uchwalić nowy), aby móc zrealizować plany inwestycyjne szpitala. Na Woli w trakcie sporządzania jest obecnie 15 planów, z czego kilka określonych jako priorytetowe m.in. uchwalane od kilkunastu lat plany Wolska – Płocka, Twarda, Odolany. Pani z Biura Architektury obecna wczoraj na posiedzeniu komisji, na moje pytanie o liczbę planów, które są priorytetowe i o plan Szpitala Wolskiego powiedziała, że szpital będzie miał priorytet A.

Komentowanie jest wyłączone