Komisje

W obecnej kadencji Rady Dzielnicy Wola, radni pracują w 11 komisjach. Są to:

Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Inwestycji
Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości
Komisja Komunalna, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Edukacji i Infrastruktury Oświatowej
Komisja Kultury
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji
Komisja Mieszkaniowa
Komisja Doraźna Statutowa
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Harmonogram posiedzeń komisji

Jestem członkiem 4 komisji. W Komisji Ładu Przestrzennego i  Nieruchomości, w Komisji Statutowej i w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji funkcję wiceprzewodniczącego. Pracuję również w Komisji Budżetu i Inwestycji.

Komentowanie jest wyłączone