Kontrola ujęć wód podziemnych

Letnie upały powodują, że częściej czujemy pragnienie. Wielu mieszkańców zaopatruje się w wodę w ujęciach oligoceńskich. Ich nazwa pochodzi od skał – piasków powstałych w epoce oligocenu trwającej od 34 do 23 milionów lat temu. W tych piaskach na głębokości około 200 metrów znajduje się woda, która w skutek ciśnienia, samoczynnie wypływa na powierzchnię. Zwróciłem się do Zarządu Dzielnicy z zapytaniem dotyczącym jakości wody w wolskich ujęciach i badań jakie są w nich powadzone. Na Woli jest 7 ujęć wody oligoceńskiej. We wszystkich woda nadaje się do spożycia. Nie są przekroczone dopuszczalne normy wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Odpowiedź na moje zapytanie

oligo

Ujęcie przy ulicy Płockiej 26 w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc

Komentowanie jest wyłączone