Kratki ściekowe w Starym Zasobie

Mieszkańcy Starego Zasobu na Kole czyli zabytkowego osiedla przy Parku Moczydlo borykają się z problemem kałuż na uliczkach księdza Jana Sitnika i Emanuela Ringelbluma. Ulice te nie są w pełni skanalizowane, co uniemożliwia odpływ wody po ulewach. Niestety nie można jeszcze przeprowadzić generalnego remontu ze względu na stan prawny gruntów. Dlatego potrzebne są rozwiązania doraźne jak systematyczne udrażnianie istniejących kratek kanalizacyjnych. W tej właśnie sprawie zwróciłem się do Zarządu Dzielnicy. Kratki zostały wyczyszczone ze śmieci i piachu. Miejmy nadzieję, że będą skutecznie odprowadzać wodę z ulic.

Treść mojej interpelacji

Komentowanie jest wyłączone