Krawężnik przy Księcia Janusza naprawiony

Jedna z interpelacji, którą ostatnio napisałem dotyczyła naprawy krawężnika i wytyczenia alejek w Parku Księcia Janusza. Dzięki tej interwencji został naprawiony tylko krawężnik. Niestety z odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Dzielnicy dotyczącej wytyczenia alejek w miejscu, gdzie istnieją obecnie wydeptane ścieżki, wynika jasno – tu ma być błoto.

Treść mojej interpelacji

park janusza

Komentowanie jest wyłączone