Miasto nie chce budować nowych miejsc parkingowych

Brak miejsc parkingowych to  jeden z najpowszechniejszych problemów mieszkańców Woli. Dotyczy właścicieli samochodów (nie mają, gdzie parkować swoich pojazdów) i pieszych ponieważ samochody stoją na chodnikach i rozjeżdżają trawniki. W lutym ubiegłego roku zwróciłem się do Zarządu Dzielnicy z propozycją utworzenia nowych miejsc postojowych na działce nr 53/10 w obrębie 60316. Jako dokładne miejsce wskazałem teren o powierzchni około 900 m² (miejsce wystarczające na parking na około 50 samochodów) znajdujący się w okolicy nieruchomości przy ulicy Leszno 19, między działką, gdzie znajdowało się kiedyś Kino W-Z, a garażami. Właścicielem gruntu jest m.st. Warszawa. Z odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Dzielnicy dowiedziałem się, że działka, na której zaproponowałem parking, nie jest administrowana przez żadną miejską jednostkę. Skierowano zatem do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami pismo, aby wszczęta została procedura przekazania tej działki w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami. Wtedy ZGN mógłby się ustosunkować się do mojego pomysłu, można by spróbować wygospodarować środki na utwardzenie gruntu i budowę parkingu. Niestety w DBGN przez 8 miesięcy nie wszczęto procedury przekazania działki Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami. Wynika z tego, że na Woli problem braku miejsc postojowych nie istnieje, więc nie warto tworzyć nowych.

lesznoparking

Na zielono zaznaczyłem obszar, gdzie zaproponowałem lokalizację parkingu.

Moje interpelacje i odpowiedzi część 1

Moja interpelacja i odpowiedzi część 2

Komentowanie jest wyłączone