Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odolan

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości zapoznaliśmy się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Odolan. Obecnie Odolany to największa koncentracja inwestycji deweloperskich, powstających w oparciu o wydawane każdorazowo decyzje o warunkach zabudowy. Aby uniknąć chaosu urbanistycznego i stworzyć mieszkającym tam ludziom miejsce przyjazne do życia potrzebny jest jeden dokument, który określi przeznaczenie gruntów i wskaźniki zabudowy. Niestety przedstawiony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego projekt planu budzi wątpliwości mieszkańców, radnych i Zarządu Dzielnicy. Poprawy wymagają rozwiązania komunikacyjne, za mało jest parków, terenów na usługi edukacyjne i kulturalne.

Projekt MPZP obszaru Odolan

Po omówieniu projektu planu, w sprawach różnych poruszyłem temat również związany z Odolanami – brak mebli miejskich (ławek, śmietników) wzdłuż ulicy Jana Kazimierza. W odpowiedzi na moje sierpniowe zapytanie w tej sprawie otrzymałem odpowiedź, że wyposażenie ulicy w te urządzenia jest zależne od pieniędzy przyznanych na ten cel Zarządowi Oczyszczania Miasta przez Radę m.st. Warszawy. Na mój wniosek Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę, w której zwracamy się do Radnych Warszawy o przeznaczenie odpowiednich środków na montaż ławek i innych elementów małej architektury na ulicy Jana Kazimierza.

Moje zapytanie i odpowiedzi

Komentowanie jest wyłączone