Mój pierwszy sukces w tej kadencji

Dziś na ulicy Newelskiej miały miejsce roboty drogowe. Łatane były dziury w nawierzchni jezdni. To efekt mojej interpelacji złożonej 20 stycznia. Zwróciłem się wówczas do Zarządu Dzielnicy z prośbą o  załatanie dziury przy przystanku autobusowym.

Treść mojej interpelacji

Komentowanie jest wyłączone