MPZP Odolan i zwężenie kolejnej ulicy na Woli na KŁPiN

Pierwsze merytoryczne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości w tej kadencji było niezwykle ciekawe. Poruszaliśmy 4 tematy. Pierwszym było ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan. Uchwalanie tego dokumentu trwa już 20 lat. Ostatnie wyłożenie miało miejsce jesienią 2015 roku, kiedy to do projektu planu zgłoszono bardzo wiele uwag. Przybyli na posiedzenie komisji pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego zapewniali, że plan jest na ukończeniu i niedługo będzie ponowne wyłożenie projektu. Nie przekonują mnie te argumenty. Władzom Warszawy nie zależy na spójnej i uporządkowanej polityce przestrzennej. Świadczą o tym fakty: procedowanie bardzo dużego terenu, co opóźnia uchwalenie planu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy korzystnych dla handlarzy roszczeniami i deweloperów. Im dłużej uchwalanie planu będzie trwało, tym bardziej realna jest powtórka sytuacji z planem terenu Fabryki Norblina, czy zachodniej części Żoliborza – plany zostały uchwalone po tym jak inwestorzy otrzymali już warunki zabudowy. W przypadku Norblina urzędnik z Biura Architektury sam stwierdził, że wskaźniki zabudowy obowiązujące w planie zostały przepisane z decyzji o warunkach zabudowy.

Kolejnym tematem były również Odolany – projekt przebudowy ulicy Jana Kazimierza. Głowna ulica Odolan czeka na remont. Jej nawierzchnia jest zniszczona przez betoniarki i wywrotki zaopatrujące budowy. W projekcie przebudowy widać konsekwencję władz Warszawy. To kolejna ulica na Woli po Górczewskiej i któraś z kolei w Warszawie, która ma zostać zwężona. Nie można zmniejszyć liczby pasów jezdni, bo jest po jednym w każdą stronę ale można pod pretekstem uspokojenia ruchu zmniejszyć ich szerokość. W założeniu ma to zniechęcić mieszkańców do jazdy własnym samochodem i sprawić aby wybierali komunikację publiczną.

Omówione zostały również sprawa budowy parkingów modułowych i sytuacja mieszkańców Wolskich Pięciochatek – zabytkowego osiedla kolejarzy położonego między Prądzyńskiego i Tunelową. PKP będące właścicielem obiektów nie remontuje budynków, nie dba o tereny przyległe.

Komentowanie jest wyłączone