MPZP Twardej, Dzielnica Społeczna i drogi na Ulrychowie na KŁPiN

Na ostatnim posiedzeniu komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości porządek obejmował 3 obszerne punkty. Pierwszy to zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej. Dotychczasowy duży obszar planu. który jest już procedowany 15 lat zdecydowano się podzielić na mniejsze, aby usprawnić procedurę planistyczną i przyspieszyć uchwalenie planu. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że chęć przyspieszenia uchwalenia planu nie wynika z dbałości o zagospodarowanie przestrzenne w Warszawie tylko jest wymierzona przeciwko spółce Srebrna. W kwietniu tego roku związana z PiS spółka po 5 latach otrzymała decyzję o warunkach zabudowy na budynek znacznie mniejszy niż okoliczne wieżowce przy rondach Daszyńskiego czy Zawiszy. Po odwołaniu, SKO uchyliło decyzję warszawskiego Biura Architektury. Pokazuje to jak patologicznym procesem jest uchwalanie planów miejscowych w Warszawie. Zreprywatyzowana działa pod Pałacem Kultury otrzymała przed oddaniem jej handlarzom roszczeniami plan znacznie korzystniejszy niż pierwotnie zakładał projekt, a plan miejscowy dla terenu dawnej fabryki Norblina został przepisany z pozwolenia na budowę, które otrzymał inwestor.

Następnym tematem była Warszawska Dzielnica Społeczna – utopijna wizja warszawskiego ratusza zlokalizowany na kilkunastu hektarach między Górczewską a Jana Olbrachta. Projekt zakłada stworzenie modelowego osiedla dla różnych grup społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i bez miejsc parkingowych. Inwestycja nie jest wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oprócz kolorowych wizualizacji i wyliczeń jaki udział w modelowej społeczności mają stanowić starcy, a jaki single brak jest konkretów i szczegółów przedsięwzięcia. Uważam, że Warszawska Dzielnica Społeczna to temat wrzutka, aby odsunąć uwagę od ważnych, realnych tematów.

Na posiedzeniu komisji omówiony został również problem braku infrastruktury drogowej na terenie południowego Ulrychowa między Cmentarzem Wolskim a terenami zabudowanymi.

Komentowanie jest wyłączone