PO nie ma większości – przerywamy komisję

Wczoraj odbyły się posiedzenia dwóch komisji: Rewizyjnej i Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, a właściwie miały się odbyć. Platforma widząc, że nie ma większości potrzebnej do pozytywnego zaopiniowania uchwał, przełożyła drugą komisję.

Tego dnia PO miała kłopoty z frekwencją na obu komisjach. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, gdzie rozpatrywaliśmy skargę mieszkańca na bezczynność Urzędu Dzielnicy, przed blamażem i uznaniem skargi za zasadną, Platformę uchroniło wstrzymanie się od głosu radnej Anety Skubidy. Tym samym Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Na Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości tematem dyskusji były ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Studium ma już 9 lat i przez ten czas uległo dezaktualizacji. Niektóre inwestycje, które były w nim oznaczone jako „planowane” zostały zrealizowane. Wydano też wiele pozwoleń na budowę, do których PO chce teraz dopasować Studium. Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego opowiadali jak chcą zaktualizować studium. W merytorycznej dyskusji okazało się, że ich plany są inne niż te, które przedstawiali na wcześniejszych spotkaniach z radnymi. W głosowaniu, podobnie jak na wcześniejszej komisji, radni nie zajęli stanowiska. Następnie przeszliśmy do wysłuchania sprawozdania z działalności ZGN. W obawie, że sprawozdanie może zostać zaopiniowane negatywnie, przewodniczący komisji radny Krystian Wilk z PO (obrażony, że nie przesłaliśmy mu pytań wcześniej mailem), nie pozwolił na zadawanie pytań i przełożył komisję na inny dzień. To smutne zdarzenie w dobitny sposób pokazuje jak wygląda władza Platformy Obywatelskiej na Woli. W każdej komisji większość stanowią radni PO. Nie wnoszą oni nic merytorycznego do dyskusji na poruszane tematy, nigdy nie mają żadnych pytań. Ich jedyna aktywność to bezrefleksyjne podniesienie ręki za pozytywnym zaopiniowaniem projektów Zarządu Dzielnicy lub Rady m.st. Warszawy.

Komentowanie jest wyłączone