Reperacje na ulicy Monte Cassino

Elementy infrastruktury drogowej takie jak słupki, barierki, z upływem czasu niszczą się. Co jakiś czas trzeba je wymieniać lub poprawiać, by prawidłowo spełniały swoją funkcję. Przykładem takich działań są ostatnie naprawy, o które wnioskowałem na ulicy Monte Cassino na Ulrychowie.

Treść mojej interpelacji

Komentowanie jest wyłączone