Spotkanie o budowie II linii metra

Wczoraj odbyły się posiedzenia dwóch komisji Rady Dzielnicy Wola, w których zasiadam. Na Komisji Rewizyjnej przyjęte zostały sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w zeszłym roku. Byłem przewodniczącym zespołu, który kontrolował Wydział Zasobów Lokalowych. Kontrola wypadła pozytywnie. Aby usprawnić pracę wydziału zaproponowałem wprowadzenie oprogramowania, które pozwoli na lepsze uporządkowanie wniosków o przydział lokalu.

Znacznie ciekawiej było na Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości. Pierwszym punktem miały być zmiany w budżecie. Materiały, informacje o zmianach, które mieliśmy omawiać i głosować dostaliśmy na komisji, chwilę przed głosowaniem. To dowód na to, że radni PO mogliby otrzymać materiały na komisję napisane chińskim alfabetem lub po głosowaniu i mimo tego podnieśliby ręce, nie wiedząc za czym głosują. Uznałem, że taka sytuacja to kpina z mieszkańców, którzy przybyli na komisję i samych radnych. Po moim wniosku głosowanie tego punktu zostało przełożone na inny termin. To nie pierwszy raz, gdy nie otrzymujemy na czas materiałów do pracy w komisjach. Po przepychance słownej przystąpiliśmy do głównego punktu komisji czyli przedstawienia informacji na temat budowy II linii Metra. Istnieje poważny problem w okolicy przyszłej stacji Płocka. Podziemna kolej ma przebiegać pod wysokimi blokami mieszkalnymi przy ulicy Płockiej 4 i 8. Wydarzenia, które miały miejsce przy budowie metra w ostatnich latach (pękające kamienice, zapadnięty tunel Wisłostrady) słusznie napawają mieszkańców obawami. Od przedstawicieli Metra dowiedzieliśmy dostaliśmy zapewnienie, że po podpisaniu umowy z wykonawcą robót, będą odbywać się cykliczne spotkania informacyjne, a przy budowie zostają zastosowane technologie minimalizujące potencjalne niebezpieczeństwo.

komisjametro

Komentowanie jest wyłączone