VII Sesja Rady Dzielnicy Wola

Główne tematy ostatniej sesji to zmiany w budżecie dzielnicy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Twardej i sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Najważniejszymi zmianami budżetowymi jest przeznaczenie pieniędzy na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych: budowa dwóch żłobków (przy Kasprzaka i Ludwiki) i remont, zabezpieczenie budynku przy ulicy Piaskowej 9. To przedsięwzięcia konieczne, a wspieranie rodziny jest zbieżne z założeniami zawartymi w programie PiS. Punkt dotyczący mpzp rejonu ulicy Twardej to pokaz złej woli i nieróbstwa miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Plan Twardej uchwalany jest od 15 lat. Po takim czasie miejscy planiści doszli do wniosku, że lepiej podzielić go na mniejsze fragmenty, wtedy procedura planistyczna pójdzie szybciej. Decyzja o podziale jest wynikiem uchylonej przez SKO odmowie wydania Spółce Srebrna warunków zabudowy na wieżowiec przy Srebrnej 16. Wydanie odmownej WZ zajęło Urzędowi m.st. Warszawy 5 lat. Co ciekawe decyzja odmowna została uchylona nie z powodów merytorycznych, tylko z technicznych (wydana została w oparciu o nieaktualne mapy). Fakt ten w mojej ocenie wystawia najgorszą ocenę Biurze Architektury. Ta, jak i inne sytuacje pokazują jak ułomny i patologiczny jest proces planowania miejscowego w Warszawie. Plany są albo wstrzymywane (Odolany, Wolska – Płocka), pisane na zamówienie dewelopera lub handlarza roszczeń (Złota), uchwalane po zabudowaniu terenu na podstawie wydanych wcześniej pozwoleń na budowę (Żoliborz, teren fabryki Norblina). Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności wolskiego ZGN, z którego dowiedzieliśmy się m.in. , że Zakład kupił w zeszłym roku 10 rowerów do podróży służbowych pracowników.

Komentowanie jest wyłączone