Wybory 2018

Na 21 października zostały rozpisane wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy będą wybierać Prezydenta m.st. Warszawy, radnych Sejmiku województwa mazowieckiego, radnych miasta i dzielnic. W wyborach do Rady Dzielnicy, Wola podzielona jest na 5 okręgów wyborczych. Kandyduję z 1 – go miejsca listy Prawo i Sprawiedliwość z okręgu nr 1 obejmującego osiedle Koło i fragment Ulrychowa. To obszar ograniczony od zachodu i północy granicą dzielnicy, linią kolejową, aleją Prymasa Tysiąclecia od wschodu, ulicami Górczewską i Jana Olbrachta od południa.

Bycie radnym to służba publiczna. Oto moje priorytety, lista najważniejszych spraw, którymi się zajmę:

1. Racjonalna polityka zadrzewień
Opracowanie programu sadzenia drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wola. Obecnie nasadzenia dokonywane przez Wydział Ochrony Środowiska i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami robione są w sposób przypadkowy, chaotyczny. Drzewa sadzone są na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi lub zabudowę.

2. Bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
Rząd PiS przygotował ustawę dzięki której od 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych budynkami jedno lub wielorodzinnymi staną się właścicielami gruntu. Dotyczy to prawie wszystkich budynków mieszkalnych na Kole. Od decyzji samorządu zależy czy mieszkańcom będą przysługiwać bonifikaty. Będę zabiegał o bonifikaty na poziomie 99%.

3. Stop zwężaniu ulic i dyskryminacji kierowców
W Warszawie trwa kampania skierowana przeciwko kierowcom samochodów. Miasto ma plan zwężenia ulicy Górczewskiej po wybudowaniu metra. Zwężanie ulic prowadzi do korków, zanieczyszczenia powietrza i pogorszenia jakości życia mieszkańców. Nie zgadzam się na to!

4. Remonty i naprawy chodników na podwórkach i w parkach
Często zgłaszam konieczność drobnych, bieżących napraw nawierzchni ciągów pieszych. W wielu przypadkach potrzebne jednak są kompleksowe remonty i całkowitą wymianą starej nawierzchni na nową. To obowiązek dzielnicowego samorządu wobec mieszkańców.


nazwisko

prof. dr hab. Jan Szyszko – Poseł na Sejm RP, b. Minister Ochrony Środowiska:

Pana Macieja Wyrzykowskiego poznałem jako sumiennego studenta gospodarki przestrzennej. Jest bardzo dobrym słuchaczem i dyskutantem. Zna problem samorządu terytorialnego. Z pełnym przekonaniem popieram jego starania w zakresie pracy społecznej i zawodowej w samorządzie.

Paweł Lisiecki – Poseł na Sejm RP, członek Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich:

Rolą radnego dzielnicy jest zajmowanie się sprawami lokalnymi, dziejącymi się blisko mieszkańców. Tak właśnie samorząd pojmuje Maciej, dlatego zachęcam do oddania na niego głosu w wyborach.

 

Jarosław Krajewski – Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji śledczej ws. afery Amber Gold:

Maćka Wyrzykowskiego znam od ponad 10 lat z aktywnej działalnosci w warszawskim Forum Młodych PiS. Jako radny jest bardzo zaangażowany w pracę na rzecz mieszkańców Woli. Warto na niego głosować.

Komentowanie jest wyłączone