Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Zgodnie z ustawą autorstwa rządu PiS 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami nieruchomości. Potwierdzeniem tego faktu mają być zaświadczenia o przekształceniu wydawane przez urzędy dzielnic. Na Woli jest około 36 000 użytkowników wieczystych nieruchomości mieszkalnych. Każdy z nich powinien do końca roku otrzymać zaświadczenie. Niestety wydawanie zaświadczeń nie idzie Urzędowi Dzielnicy Wola równie sprawnie jak aktualizacja opłat (podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste). Po ogłoszeniu ustawy 20 lipca 2018 roku, w Urzędzie Dzielnicy Wola wszczęto 3 656 postępowań dotyczących podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste (dotyczyło to 93 nieruchomości). To niespotykana skala tego zjawiska. W latach ubiegłych 2016, 2017, 2018 podwyżki dotyczyły łącznie 84 użytkowników wieczystych. Podwyżki na Woli mało, że w ogromnej liczbie, były najwyższymi w całej Warszawie – średni wzrost opłaty o 950%. Wówczas widać było niesłychane zaangażowanie by doręczyć w terminie wypowiedzenia aktualnej stawki opłaty wraz z nową wyższą kwotą. Zupełnie inaczej wygląda w Urzędzie Dzielnicy Wola wypełnianie ustawowego obowiązku wobec mieszkańców. Do tej pory zaledwie 2 z 36 000 użytkowników wieczystych otrzymało zaświadczenia (zaświadczenia wydano deweloperom, którzy dopiero będą sprzedawać lokale). To organizacyjna kompromitacja Zarządu Dzielnicy Wola.

Moje zapytania i odpowiedzi dotyczące użytkowania wieczystego

Kreskowaniem zaznaczono grunty w użytkowaniu wieczystym

Komentowanie jest wyłączone