X Sesja Rady Dzielnicy Wola

Wczorajszą sesję zdominował kontrowersyjny pomysł grupy aktywistów Woli Mieszkańców nazwania placu między Urzędem Dzielnicy a Biedronką Skwerem Bohdana Lacherta. Był to architekt, przedstawiciel modernizmu, zaprojektował m.in. Muranów Południowy na Woli. Jeśli biografia Lacherta zawierałaby tylko dokonania architektoniczne nie miałbym nic przeciwko takiemu patronowi skweru, zwłaszcza, że miejsce w przeciwieństwie do wielu innych przestrzeni nazywanych w Warszawie skwerami faktycznie można uznać za skwer. Niestety w jego biografi pojawiają się wątki, które wzbudziły moje wątpliwości. W latach 1947 – 1948 Bohdan Lachert należał do Polskiej Partii Robotniczej – organizacji powstałej na rozkaz Józefa Stalina, której zadaniem było wprowadzanie w Polsce totalitarnego systemu komunistycznego i podporządkowanie Zawiązkowi Sowieckiemu. Wstąpił zatem do partii komunistycznej w strasznym dla Polski okresie stalinowskim, kiedy żołnierze AK byli katowani w więzieniach, lub urywali się w lasach przed obławami Urzędu Bezpieczeństwa. Następnie był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kolejnym dowodem, który wskazuje na wysoką pozycję Lacherta wśród komunistów jest fakt, iż jest on autorem założenia architektonicznego Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Mało prawdopodobne by taką niezwykle prestiżową wówczas pracę otrzymał do wykonania architekt niezwiązany w żaden sposób z komunistyczną władzą. Wobec tych wątpliwości wnioskowałem o wstrzymanie się z zaopiniowaniem nazywania skweru i zaproponowałem wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię czy osoba Bohdana Lacherta powinna  być patronem skweru. Niestety radni Koalicji Obywatelskiej i Woli Mieszkańców nie dali nam możliwości aby przed wyrażeniem opinii zapoznać się ze stanowiskiem IPN. Nadając skwerowi, ulicy czy szkole patrona powinniśmy mieć pełną dostępną wiedzę o tej osobie. Uważam za niedopuszczalne, że Rada Dzielnicy mając możliwość wyjaśnienia wątpliwości nie korzysta z niej.

Komentowanie jest wyłączone