XIII Sesja Rady Dzielnicy Wola

Na wczorajszej sesji dominowały dwa tematy: przyjęcie stanowiska potępiającego korupcję w Urzędzie m.st. Warszawy na przykładzie zatrzymanego przez CBA byłego burmistrza dzielnicy Wola Artura W. i skargi na ZGN, OPS i Zarząd Dzielnicy. Próba przyjęcia stanowiska na temat sporządzania planów miejscowych i wzywająca do zwracania uwagi na zachowania korupcyjne nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej. Projekt nie przeszedł w głosowaniu. Następnie mieliśmy opiniować składane przez mieszkańców skargi na działanie Urzędu Dzielnicy Wola. Okazało się, że nie zostały przesłane radnym informacje, załączniki z uzasadnieniami skarg. Szczególnie ciekawą skargą było pismo mieszkańca, który wskazał na brak lub niewystarczające zaangażowanie Wydziału Ochrony Środowiska w sprzątanie terenu na granicy Woli z Żoliborzem. Sprawa ta była tematem mojej interpelacji w maju 2019 roku:

Moja interpelacja i odpowiedź w sprawie posprzątania terenu przy granicy z dzielnicą Żoliborz

Teren na pograniczu dzielnic jest trudno dostępny, zalesiony i zakrzaczony. Znajdują się w na nim budy, w których przebywają bezdomni. To głównie oni są odpowiedzialni za zaśmiecanie tego obszaru. Teren został przekazany zarządzeniem Prezydenta w październiku 2018 roku w administrowanie Zarządowi Zieleni. Prezydent zobowiązał Burmistrza Dzielnicy Wola do protokolarnego przekazania tego terenu i innych składników majątku wymienionych w zarządzeniu. Brak jakichkolwiek działań w tej sprawie wypłynął w połowie 2019 roku przy okazji mojej interpelacji. Na wczorajszej sesji dowiedziałem się, że protokół z przekazania terenów i innych składników majątku (sprzęty na placu zabaw, kosze, ławki) został w końcu, po roku od zarządzenia podpisany.

Komentowanie jest wyłączone