XLVI Sesja Rady Dzielnicy Wola

Wczoraj odbyła się, po prawie dwumiesięcznej przerwie sesja Rady Dzielnicy, a pół godziny przed nią posiedzenia komisji, w tym Komisji Sportu, Rekreacji i Ochrony Środowiska. Przez wakacje nagromadziło się wiele zmian w załączniku budżetowym, m.in. przesunięcia środków związane z sytuacją budynku przy ulicy Piaskowej 9. Następnie kolejny raz opiniowaliśmy lokalizację kasyn w hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63. Na Woli nazwy zyskają dwa miejsca. Pierwsze to przestrzeń na rogu ulic Krochmalnej i Ciepłej. Niedługo skwer: 20 drzew i ławka przy której pożywiają się gołębie będzie nosić imię literata, noblisty, mieszkającego tu w latach 1908 – 1917 Isaaca Bashevisa Singera.

Poważniejszym obiektem jest kolejne miejsce, które zyska nazwę. Trójkątny obszar między ulicą Leszno i jezdniami Okopowej będzie nazywać się skwerem Hanki Bielickiej. Mam nadzieję, że wraz z nadaniem nazwy skwer będzie otoczony większą dbałością o roślinność, która się tam znajduje. Niedawno złożyłem interpelację w sprawie kilkunastu uschniętych drzew w tym miejscu.

Moja interpelacja w sprawie drzew między jezdniami Okopowej

Jednym z ostatnich, ale przynoszącym mi najwięcej satysfakcji był punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowolipek. Pod koniec 2016 roku Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości podjęła na mój wniosek uchwałę, w której zwróciliśmy się do władz Warszawy aby rozpocząć procedurę planistyczną dla tego obszaru.

 

Komentowanie jest wyłączone