XV Sesja Rady Dzielnicy Wola

We wtorek 25 stycznia odbyła się sesja Rady Dzielnicy Wola. Przegłosowane zostały zmiany w załączniku budżetowym m.in. wprowadzono wnioskowane przeze mnie zadanie polegające na budowie oświetlenia w okolicy ulic Solidarności, Młynarskiej i Leszno. Kolejnym ciekawym punktem było zaopiniowanie projektu Rady Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Placu Europejskiego. Ten teren ma już swój plan, ale w związku ze zmianą warunków ochrony zabytkowego budynku Domu Wydawniczego „Bellona” radni miasta chcą go zmienić. Zmiana wpisu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, jak i przystąpienie do sporządzenia nowego planu odbywają się na wniosek firmy deweloperskiej Ghelamco – właściciela terenu i budynku. Zarówno sama praktyka zmiany warunków ochrony konserwatorskiej na wniosek inwestora jak i tempo tych zmian budzą wątpliwości klubu PiS. Postulowaliśmy o wstrzymanie się z opiniowaniem tej uchwały i zorganizowanie spotkania z przedstawicielami inwestora i Konserwatora Zabytków celem wyjaśnienia zmian we wpisie do Rejestru Zabytków. Obecne zapisy obejmują ochroną trzy elewacje i klatkę schodową budynku. Oznacza to, że zakres ochrony konserwatorskiej nie wyklucza budowy w tym miejscu dominanty wysokościowej. Uchwała została jednak podjęta i w czwartek Rada m.st. Warszawy podejmie zapewne uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego MPZP rejonu Placu Europejskiego. Opracowywanie planów miejscowy trwa miesiącami, a nawet latami, ciekawe jakie tempo będzie w tym przypadku.

Komentowanie jest wyłączone