XVII Sesja Rady Dzielnicy Wola

Na wczorajszej sesji w porządku obrad znalazło się tylko 7 punktów, z czego 4 konkretne. Po przyjęciu drobnej zmiany w budżecie, przystąpiliśmy do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu było okazją dla Zarządu Dzielnicy do autobenefisu. Wykonanie budżetu kształtuje się na poziomach zbliżonych do 100% zarówno dla wydatków 98% i dla dochodów 89%. Jest to jednak wykonanie planu po zmianach. W ciągu roku wprowadzane są zmiany do budżetu, przesunięcia pieniędzy z jednych zadań do innych. Budżet jest na bieżąco aktualizowany, zmieniany np. plan wydatków zakładał wydanie 1 mln zł na 5 inwestycji każda po 200 000 zł. W ciągu roku okazało się, że z jakiś przyczyn 4 z nich nie mogą być zrealizowane. Następuje zmiana w budżecie: przesunięcie 800 000 zł na inny cel. Plan po zmianach zakłada więc wydanie na inwestycje nie 1 mln, a 200 000 zł. Ostateczny koszt realizowanej jednej inwestycji wynosi np. 190 000 zł, zatem mamy wykonanie planu na poziomie 95%. O ile w planie wydatków łatwiej wprowadzać zmiany i osiągnąć wykonanie budżetu na poziomie 100%, a tyle w dochodach nie jest tak różowo. Plan dochodów został zrealizowany w 89%. Dochody bieżące, czyli wpływy z podatków, opłat itp. są wysokie, wynoszą 97%. Znacznie gorzej wyglądają dochody majątkowe czyli wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Urząd Dzielnicy pozyskał zaledwie 35% planowanych środków. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły 5%. Nie udało się sprzedać żadnego mieszkania, a 25 000 zł wpływu z zakładanych 0,5 mln zł to wpływy ze sprzedaży z lat wcześniejszych. Katastrofą można określić realizację planu sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie udało się go zrealizować nawet w 1%. Wynik 0,9% to zasługa sprzedaży 70 m² gruntu przy Ostroroga 20 i 2 m² przy Szlenkierów. Nie powiodły się plany sprzedaży działki przy Sowińskiego i przed wszystkim przy Waliców, która miała najwięcej zasilić kasę Urzędu Dzielnicy.

Kolejnymi sprawami, które zostały przyjęte na sesji była pozytywna opinia w sprawie poprawnego nazwania ulicy Juliana Konstantego Ordona i przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na ten rok. Na koniec złożyłem interpelację w sprawie utworzenia kilku miejsc parkingowych przy ulicy Ogrodowej na pustym niezagospodarowanym placu obok sądów.

Komentowanie jest wyłączone