Zaczynamy budowę ulicy Szańcowej

Wczoraj 10 grudnia Rada m.st. Warszawy przyjęła budżet na rok 2016. Pozycją, na której najbardziej mi zależało jest Budowa ulicy Szańcowej. Szańcowa to chyba ostatnia ulica na Woli bez twardej nawierzchni. Jej stan to wynik problemów z własnością gruntu. Przez wiele lat ulica nie była w całości własnością dzielnicy. Każdy z właścicieli domów wzdłuż niej posiadał około 20 m² drogi przed swoją posesją. Uniemożliwiało to władzom dzielnicy budowę nowej nawierzchni. Na kłopot z własnością działek w pasie ulicy Szańcowej zwróciłem uwagę w czerwcu tego roku na Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości. Od mojej inicjatywy w Urzędzie Dzielnicy Wola pojawił się temat konieczności utwardzenia nawierzchni.  Burmistrz zaproponował spotkanie na miejscu, z mieszkańcami by omówić możliwość budowy. Obecnie wszystkie działki są już wykupione, więc do budżetu można było wpisać budowę nowej nawierzchni. Zakres tego zadania obejmuje budowę drogi o długości 370 m oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicy. Realizację inwestycji zaplanowano w cyklu dwuletnim. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Na ten cel zostanie przeznaczone 100 000 zł. W 2017 mają ruszyć roboty budowlane, które będą kosztowały zapewne około 1,3 mln zł.

Spotkanie na Szańcowej w lipcu 2015

Załącznik budżetowy Dzielnicy Wola

szancowa

Za 2 lata na Szańcowej będzie jezdnia i chodnik, a nie kałuże, błoto lub pył

Komentowanie jest wyłączone